NOVI Ejendomsfond

Ejendoms‐ og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark (i daglig tale NOVI Ejendomsfond) er en erhvervsdrivende fond, stiftet af Nordjyllands Amtskommune, Aalborg Kommune og rektor for Aalborg Universitet (AAU).

Fonden er etableret i 1988 og indviet i 1989.

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Region Nordjylland, to medlemmer udpeges af Aalborg Kommune, et medlem udpeges af Aalborg Universitet, et medlem udpeges af FH, Nordjylland og et medlem udpeges af DI, Aalborg.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af fire år ad gangen, men kan genvælges.

NOVI Ejendomsfonds grundlæggende formål er at styrke erhvervs- og samfundsudviklingen i Nordjylland på de teknologiske, økonomiske og internationale områder.

Rammerne herfor er NOVI Forskerpark, der dels indeholder et iværksættermiljø og en virksomhedspark med bygninger/erhvervslokaler til leje.

NOVI Forskerpark leverer et dynamisk full-service kontormiljø for teknologibaserede virksomheder i alle størrelser. NOVI tilstræber fleksible rammer, der kan følge virksomhedens udvikling.


God fondsledelse

NOVI Ejendomsfond praktiserer god fondsledelse. Læs mere


Bestyrelsen i NOVI Ejendomsfond

Evald Lange Rise
Bestyrelsesformand

Kommunalbestyrelsesmedlem, Aalborg Kommune
Født i 1982
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2022.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Aalborg Kommune

Øvrige ledelseshverv:

 • Elitesport Aalborg, Medlem
 • Folkeoplysningsudvalget, Medlem
 • I/S Reno-Nord, Stedfortræder for Bjarne Jensen
 • Kunstudvalget, Medlem
 • Sundheds- og Kulturudvalget, Medlem
 • Valgbestyrelsen ved Kommunale valg, Medlem
 • Aalborg Kommunes Billedkunstråd, Medlem
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet   for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse, Medlem

Henrik Emil Hagens
Næstformand

CEO og bestyrelsesmedlem i Hagens Fjedre A/S og tilknyttede datterselskaber i Hagens Spring Group.
Født i 1968
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2022.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af DI


Øvrige ledelseshverv:

 • DI Aalborg (Dansk Industri), Bestyrelsesmedlem og næstformand
 • RIPU (Regional Industri Politisk Udvalg - samarbejde ml. DI og CO-I), Formand 
 • Udpeget til Rebild Erhvervsudviklingsråd, Rebild Kommune (udpeget af byrådet i Rebild Kommune)

Maja Torp
Bestyrelsesmedlem

Medlem af Folketinget for Venstre i Nordjyllands Storkreds
Kommunalbestyrelsesmedlem, Aalborg Kommune
Født i 1973
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2022.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Aalborg Kommune


Øvrige ledelseshverv:

Poster ifm. Hvervet som Folketingsmedlem: 

 • Ligestillingsordfører, Søfartsordfører, Medlem af Erhvervsudvalget, Ligestillingsudvalget samt Udvalget for Landdistrikter og Øer. 

Poster ifm. Hvervet som Byrådsmedlem: 

 • Job- og Velfærdsudvalget, Næstformand 
 • Bestyrelsen for Musikkens Hus, Næstformand 
 • Aalborg Symfoniorkester, Bestyrelsesmedlem 
 • Hjemmeværnets Distriktsudvalg, Medlem 
 • Medstifter og bestyrelsesmedlem i Kammaprisen, 
 • Bestyrelsesmedlem i BFC Event, ambassadør for Nordjysk Madfestival. 

Per Michael Johansen
Bestyrelsesmedlem

Rektor for Aalborg Universitet. 
Født i 1960.
Indtrådt i bestyrelsen den 1. februar 2021.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Aalborg Universitet.
 
Øvrige ledelseshverv:

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Bestyrelsesmedlem
 • FORCE Technology, Bestyrelsesmedlem
 • Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, Formand
 • Rektorkollegiet, Danske Universiteter, Næstformand
 • Utzon Fonden, Bestyrelsesmedlem
 • Norma og Frode S. Jacobsens Fond, Bestyrelsesmedlem
 • Danmark-Amerika Fondet, Bestyrelsesmedlem
 • Nordjysk Universitetsfond, Formand
 • European Consortium of Innovative Universities Executive Board, Næstformand
 • Forsvarsakademiets Advisory Board, Medlem

 

Anna Kirsten Olesen
Bestyrelsesmedlem

Formand for LO Aalborg
Født i 1958
Indtrådt i bestyrelsen den 1. juli 2016.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Vækstforum for Region Nordjylland


Øvrige ledelseshverv:

 • Aalborg Medieselskab af 2002 ApS, Bestyrelsesmedlem

Ulla Astman Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af Regionsrådet 
Født i 1970
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2022.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Region Nordjylland


Øvrige ledelseshverv:

 • Pensionskassen PKA Sundhedsfaglige, Formand
 • PKA A/S, Bestyrelsesmedlem
 • Danske Regioners Bestyrelse, Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Hjort Storm
Bestyrelsesmedlem

Rådmand for Senior- og Omsorg, Regionsrådsmedlem
Født i 1989
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2022.
Aktuel valgperiode udløber den 31. december 2025.
Udpeget af Region Nordjylland


Øvrige ledelseshverv:

 • Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg, Medlem
 • Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig, Medlem
 • Senior- og Omsorgsudvalget, Formand
 • Økonomiudvalget, Medlem 
 • Horesta Nordjylland, Medlem 

Vedtægter

Læs NOVI Ejendomsfonds vedtægter


Årsrapporter

NOVI Ejendomsfond årsrapport 2022

NOVI Ejendomsfond årsrapport 2021

NOVI Ejendomsfond årsrapport 2020

 

 

 

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: