Gå til indhold

VÆRDIER OG TILTAG I NOVI

NOVIs arbejde med ESG

Indgang til NOVI Science Park workspace & office redefined.

ESG i NOVI Science Park

Arbejdet med ESG er opsummeret nedenfor

 

E


NOVI’s primære forretningsområde er udlejning af kontorlokaler. 


Derfor har vi forsøgt at opstille et mål for CO2e aftrykket for denne aktivitet.


NOVI køber udelukkende grøn strøm med det resultat, at NOVIs erhvervslejere per definition anvender grøn strøm. Konsekvensen af dette forhold er, at strømmen er CO2e neutral, og dermed ikke medregnes i CO2e aftrykket 

NOVI har opstillet en model for CO2e aftrykket på årlig basis gennem de seneste 3 år. En 3-årig periode, som har været påvirket af flere betydningsfulde faktorer. 
I 2021 var COVID-19 stadig en væsentlig faktor i Danmark. Mange ansatte benyttede sig stadig af muligheden for hjemmearbejde. I denne periode foretog NOVI flere tiltag, herunder blev det besluttet at lukke NOVI Fitness, hvorefter brugere blev afskåret fra at benytte sig af bade faciliteter inkl. sauna. NOVI valgte ydermere at nedjustere temperaturen på kontorer i alle bygninger. 

I 2022 udvidede NOVI ejendomsporteføljen med købet af NOVI 14 – en bygning, der både blev erhvervet og indrettet i 2022. Umiddelbart herefter (Q4 2022) flyttede de første lejere ind og bygningen var fuldt udlejet i Q2 2023.

COVID-19 spillede stadig er rolle i starten af 2022 indtil den 1. februar, hvor de tidligere restriktioner fjernes, og COVID-19 ændres til ikke længere at være en samfundskritisk sygdom. 

I 2023 bringer os i store træk tilbage til samme niveau for drift før pandemien.

Udviklingen i NOVIs CO2 aftryk i løbet af årene 2021-2023 (3 år) ser således ud: 

 
Figur 1: Udvikling CO2e footprint 2021-2023 alle CO2e tal i tons
 
 
Da NOVI udlejer kontorarealer (kvm), og idet antallet af kvadratmeter i denne periode er steget – har vi opstillet en model, der viser CO2e-aftrykket i tons pr. kvm.

 
Tabel 1: Nøgletal for CO2e aftryk alle tal i tons CO2e
 

Tilsvarende vurderer vi også, at CO2e aftrykket pr. person i de udlejede kvm. er et interessant parameter at måle på.

Udviklingen i CO2e viser et fald fra 2021 til 2022, og for CO2e/kvm en lille stigning fra 2022 til 2023, mod et fald fra 2022 til 2023 i CO2e per person. Dette skyldes, at lokalerne ikke har været højt personbelagt til trods for de er udlejede. Samme udfordring forventer vi at opleve i 2024.

Selve tendensen vurderer vi som værende god.

I de kommende år, planlægger NOVI at øge indsatsen for at nedbringe CO2e aftrykket yderligere.
 

Diversitet i klima/grønne områder

NOVIs bygninger er delvist omkranset af større arealer med grønne områder.

To større, grønne områder (Grønne kiler), som tilhører Aalborg Kommune, er placeret mellem NOVIs bygninger.

Af det samlede grønne areal, er det ikke samtlige kvm, der kan kvalificeres som biodiverse. Af den årsag, har vi foretaget en ”visuel” vurdering af graden af biodiverse, grønne arealer.

Medregnes Kommunens Grønne kiler, er den biodiverse andel ca. 64%. 
 
Beregnes der udelukkende på NOVI’s egne, grønne arealer, er det alene 15% af NOVIs arealer, der kan kvalificeres som Biodiverse.

I de kommende år vil NOVI, i samråd med fagfolk, arbejde på at omdanne græsplæner mv. til biodiverse arealer, hvor det kan gøres smart og således, at det passer ind i driften for NOVI.
 

S


NOVI er en social ansvarlig virksomhed og har været dette gennem flere år.

NOVI har kontinuerligt taget elever i praktik for at støtte op om unges uddannelsesmuligheder. Der er tilsvarende efteruddannelsesmuligheder for de ansatte.

Diversitet og ligebehandling i ansættelsesvilkår er balanceret med årlig rapportering til bestyrelsen. 

Der er ydermere implementeret en Whistleblower ordning for de ansatte, upåagtet at NOVI ikke lovmæssigt påkræves at etablere en sådan ordning. 

NOVI drager ligeledes omsorg for evt. sygemeldte eller flexansatte, og udover pension, sundhedsforsikring er der også stillet en in house sundhedsordning til rådighed for samtlige ansatte.
 
 

G


Moderselskabet i NOVI er en erhvervsdrivende fond, som efterlever reglerne for God fondsledelse, hvor der rapporteres i henhold til skabelon for God Fondsledelse hvert år. Læs mere på linket herunder.

 

Læs mere om God fondsledelse