Fakta om NOVI legatet

NOVI uddeler en gang årligt NOVI Legatet til den/de 5., 6. eller 7. semesters UCN studerende eller UCN dimittender fra juni 2022, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg. Legatet uddeles én gang årligt ved UCN's Iværksætterfest i oktober måned.

Legatet består af

  • Kontant beløb på kr. 250.000
  • Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
  • Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer

Samlet værdi ca. kr. 300.000

Gode råd til din ansøgning. Se filmen herunder​

Kvalificering

  • Ansøger/-ne skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår.
  • Forretningsideen skal være så funderet, at ansøger/-ne enten har, eller vil oprette, et selskab med det formål at afprøve forretningskonceptet. 
  • Ansøger/-ne skal have viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten/-erne have lysten til iværksætteri med alle de udfordringer og risici, der måtte følge med gennem hele processen. 
  • I tillæg til ovennævnte, skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten/erne er 5., 6. eller 7. semesters studerende (bekræftelse/udskrift fra UCN om, at kandidaten/-erne er registreret og aktiv på uddannelsen), alternativt som dimittend fra juni 2022, en bekræftelse på, at uddannelsen er gennemført/eksamen bestået (årstal skal fremgå af dokumentationen).

(Nyt dokument til årets legatuddeling offentliggøres hvert år i juni måned. Ansøgningsfristen ligger som udgangspunkt i august/september)

Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet.

Henrik Lundum
adm. direktør i NOVI 

 

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: