Legatmodtager 2023, er AR-Simply

3D visualisering af brugerguides gjort nemt! 

AR-Simply har udviklet en app, der ved brug af kunstig intelligens skaber en virtuel guide i 3D, der viser hvordan man adskiller og samler komplekse industrielle maskiner. Appen genkender maskiner fra den virkelige verden og bygger en digital model af maskinen i den virtuelle verden. Skridt for skridt bliver brugerne guidet igennem adskillelses- og samlings-processen. Brugerne bliver altså assisteret, så de laver færre fejl og færdiggør deres maskinrelaterede opgaver meget hurtigere.

Derved sparer virksomhederne en masse tid og omkostninger, da ethvert øjeblik af uplanlagt nedetid på en industrimaskine koster dyrt. 82% af virksomheder, der oplevede uplanlagt nedetid i løbet af de sidste 3 år havde i gennemsnit 4 timers nedetid pr. gang og det kostede i gennemsnit 2 millioner kroner pr. time. AR-Simply gør hele processen interaktiv, nemmere og smartere for brugerne. 

AR-Simply demonstrerer en løsning på et konkret problem, der bliver løst på en smart og enkel måde. Vi ser et stort potentiale i deres teknologi, og legatet vil helt sikkert gøre en reel forskel for AR-Simply som led i deres etablering af virksomheden,

siger adm. direktør i NOVI, Henrik Lundum, der sammen med Morten Dahlgaard, Innovationsdirektør (konstitueret) på AAU, og iværksætteren Mads Peter Veiby udgør dommerkomitéen.

AR-Simply flytter snart ind i iværksætterhuset, GrowAAL EAST, hvor de skal udvikle og skalere deres produkt, så de kan imødekomme fremtidige kunders ønsker.

Kvalificering

  • Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår.
  • Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.
  • Vi forventer at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de udfordringer og risici der måtte følge med.
  • I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9-10 semesters studerende (Udskrift af studiejournal)

(Nyt dokument til årets legatuddeling offentliggøres hvert år i november måned. Ansøgningsfristen ligger som udgangspunkt i januar/februar)

Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet.

Henrik Lundum
adm. direktør i NOVI 

 

Contact us by phone 96 35 45 00
or visit us here:

MAIN ADDRESS
Show on map

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Also leads to
Niels Jernes Vej
12 and 14

NOVI 6
Show on map

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Show on map

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Subscribe to NOVI's
newsletter:

* indicates required

Follow us online: