Aalborg på vej til at blive den bedste iværksætterby… men én af ingredienserne mangler: et acceleratorprogram for iværksætterne

Hvis vi skal tage det næste store skridt for Aalborg i rejsen mod at blive én af de bedste iværksætterbyer, skal vi snarest etablere et acceleratorprogram.

Men, det er vigtigt, at det er et acceleratorprogram med en tilstrækkelig stærk økonomi til at kunne tiltrække de bedste iværksættere i Danmark og gerne også iværksættere fra udlandet. Det er desværre ikke et projekt NOVI er i stand til at løfte på egen hånd, men NOVI deltager gerne i etablering af et samarbejde med øvrige nordjyske partnere.

Hvorfor giver det god mening at etablere et acceleratorprogram?

Et sådant program vil, for både Aalborg og for Nordjylland, give os endnu en styrkeposition, der kan anvendes til at tiltrække iværksættere, der dels har potentiale til at vokse og dels skabe arbejdspladser. Såfremt et sådant projekt lykkes, vil det uden tvivl have en afsmittende effekt på Nordjylland som helhed idet der skabes vækstpotentiale for både byen og for AAU.

Der findes selvfølgelig allerede Acceleratorprogrammer i Danmark, men efter min mening bør vi skabe ét, der tiltrækker og skaber virksomheder i Aalborg. Formålet med programmet skal også være at modvirke, at lokale iværksættere flytter til andre byer.

Fordelen for iværksætterne er mange –herunder bl.a.:

1. Det vil styrke økosystemet og give yderligere energi til iværksætterhusene

Acceleratorer vil give ny energi til de eksisterende økosystemer og ikke mindst afledte opgaver til lokalsamfundet, f.eks. revisorer, advokater og virksomhedsrådgivere. Det vil efter al sandsynlighed generere en hurtigere og nemmere funding.

Ofte vil acceleratorprogrammerne være specialiserede indenfor en særlig industri. Det er imidlertid ikke givet, at vi kan gennemføre det i Aalborg, dvs. med en programfordeling på Healthcare, Tech, m.v.

Visse acceleratorer er målrettet iværksætternes forskellige stadier - i disse tilfælde, er det nødvendigt at udarbejde en klar strategi, så der kan ske en tilpasning ifht. de virksomheder, der allerede er i drift/har omsætning.

2. Founderne – teamet vil få solid støtte

Ofte er founderne i en virksomhed specialister i enten deres produkt, eller ifht. en teknik. Drift og vækst af en virksomhed en imidlertid multidisciplinær opgave. Derfor vil acceleratorprogrammet give den fornødne støtte til at udvikle, eller tilføre de kompetencer, som selskabet evt. måtte mangle. Disse kompetencer kan med fordel erhverves gennem founderteamet.

3. Forretningsmodellen – støtte til at bygge den første version

Acceleratorprogrammet kan bidrage med at bygge den første udgave af en forretningsmodel. Dette kan give muligheder for at træne iværksætternes forretningsmodel i retning af noget, som senere kan generere en investering. Det vil ofte ske på en såkaldt "Demo Dag", hvor de deltagende startupvirksomheder ofte pitcher på podiet, med deltagelse af lokale venture fonde.

4. Funding

En af de essentielle faktorer er naturligvis et nyt selskabsfunding. Funding giver startup-virksomheden en vis løbetid til at bevise ’sit værd’, skabe omsætning og samtidig klargøre selskabet til endnu en investeringsrunde.

Fundingen kan være en kombination af softmoney (evt. grants) eller direkte investeringer.

Her skal iværksætterne hjælpes med at få skabt overblikket og ikke mindst den optimale sammensætning af kapitaltilførsel.

Bliver det til noget?

Det er min opfattelse, at de største acceleratorer vurderer, at early-stage startups har en succesrate på ca. 10 %. Verdens 3 største acceleratorer er:  Y Combinator, 500 Startups, and Techstars, som ligeledes vurderer, at ca. 10% af deres portfolio materialiserer sig til succesfulde exits.

Dette betyder ikke, at det er en dårlig forretning. Der er en del exits, der er cashneutrale og som forbliver en lille virksomhed i levetiden, mens der vil være selskaber, der må lukke.

Personligt tror jeg på, og vil arbejde for, at vi, forhåbentlig sammen med andre nordjyske partnere i 2020 kan skabe rammerne for et stærkt Accelerator program.


Henrik Lundum

Adm. direktør

 

Tilbage til oversigten

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: