Legatmodtager 2023: AR-Simply
 
3D visualisering af brugerguides gjort nemt!

AR-Simply har udviklet en app, der ved brug af kunstig intelligens skaber en virtuel guide i 3D, der viser hvordan man adskiller og samler komplekse industrielle maskiner. Appen genkender maskiner fra den virkelige verden og bygger en digital model af maskinen i den virtuelle verden. Skridt for skridt bliver brugerne guidet igennem adskillelses- og samlings-processen. Brugerne bliver altså assisteret, så de laver færre fejl og færdiggør deres maskinrelaterede opgaver meget hurtigere.

Derved sparer virksomhederne en masse tid og omkostninger, da ethvert øjeblik af uplanlagt nedetid på en industrimaskine koster dyrt. 82% af virksomheder, der oplevede uplanlagt nedetid i løbet af de sidste 3 år havde i gennemsnit 4 timers nedetid pr. gang og det kostede i gennemsnit 2 millioner kroner pr. time. AR-Simply gør hele processen interaktiv, nemmere og smartere for brugerne. 

"AR-Simply demonstrerer en løsning på et konkret problem, der bliver løst på en smart og enkel måde. Vi ser et stort potentiale i deres teknologi, og legatet vil helt sikkert gøre en reel forskel for AR-Simply som led i deres etablering af virksomheden",
siger adm. direktør i NOVI, Henrik Lundum, der sammen med Morten Dahlgaard, Innovationsdirektør (konstitueret) på AAU, og iværksætteren Mads Peter Veiby udgør dommerkomitéen. AR-Simply flytter snart ind i iværksætterhuset, GrowAAL EAST, hvor de skal udvikle og skalere deres produkt, så de kan imødekomme fremtidige kunders ønsker.
 
 

 

Tilbage til oversigten

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: