Talentprogram for mikrovirksomheder i NOVI

Har jeres virksomhed 5-10 ansatte, og har I lyst til at få talentfulde øjne på en aktuel udfordring i virksomheden, så meld jer som casevirksomhed til AAUs Talentprogram Scandinavian Talent, som kører på NOVI i dette forår. Som casevirksomhed er jeres udbytte:

  • 30 udvalgte AAU studerende og dimittender med interesse for mikrovirksomheder arbejder med netop jeres udfordring over 4 kursusgange.
  • Med udgangspunkt i metoden Design Thinking definerer og afgrænser talenterne jeres udfordring og ”tester” mulige løsninger på jer og evt. jeres kunder. På den måde får I løsninger, der matcher jeres virkelighed. Mod slutningen af programmet præsenterer talenterne resultaterne for jer.
  • Undervejs i programmet får I lejlighed til at spotte kommende studentermedhjælpere, projektsamarbejdspartnere, praktikanter og fuldtidsmedarbejdere, og I får udleveret et katalog med talenternes CV’er.
  • I får mulighed for at udbrede kendskabet til jeres virksomhed blandt 30 unge talenter og deres netværk.

 

Har I interesse I at være casevirksomhed, så læs mere på www.karriere.aau.dk/virksomheder-og-organisationer/talent/ og kontakt AAU Erhvervssamarbejde & Projektudvikling hurtigst muligt.

 

 

 

 

Tilbage til oversigten

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: