NOVI NewTech legatet


NOVI uddeler en gang årligt NOVI NewTech legatet til den/de 9-10 semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg. Legatet uddeles én gang årligt ved AAU’s årsfest.

Legatet består af

  • Kontant beløb på kr. 250.000
  • Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
  • Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer

Samlet værdi ca. kr. 300.000

Kvalificering

  • Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår.
  • Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.
  • Vi forventer at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de udfordringer og risici der måtte følge med.
  • I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9-10 semesters studerende (Udskrift af studiejournal)

Læs mere om frister, betingelser mm.

Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet.

Henrik Lundum
adm. direktør i NOVI 

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: