NOVI NewTech legatet


NOVI uddeler en gang årligt NOVI NewTech legatet til den/de 9-10 semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg. Legatet uddeles én gang årligt ved AAU’s årsfest.

Legatet består af

  • Kontant beløb på kr. 250.000
  • Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
  • Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer

Samlet værdi ca. kr. 300.000

Kvalificering

  • Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår.
  • Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.
  • Vi forventer at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de udfordringer og risici der måtte følge med.
  • I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9-10 semesters studerende (Udskrift af studiejournal)

Læs mere om frister, betingelser mm. (Nyt dokument til årets legatuddeling offentliggøres i november måned. Ansøgningsfristen ligger som udgangspunkt i januar, næste gang 14. jan. 2019)

Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet.

Henrik Lundum
adm. direktør i NOVI 

 


Legatmodtager 2018: e-shoptimizer

I foråret 2018 modtog e-shoptimizer NOVI NewTech legatet. De tre virksomhedsejere stod for at skulle afslutte deres softwareingeniøruddannelse på AAU. Legatet fra NOVI betød at de tre, efter endt uddannelse,  valgte at fokusere 100% på e-shoptimizer. 

Se filmen om e-shoptimizer og hør om deres forretningsidé.

Kort efter modtagelsen af legatet landede e-shoptimizer en større kunde i Tyskland, og i tiden derefter udbyggede de deres indsats inden for salg og markedsføring.
Om at bo i NOVI siger Morten Brodersen Jensen, - Vi er super glade for det kontor vi har fået tildelt i NOVIs Ignition Camp. Man møder en masse spændende virksomheder, som dør om dør med. -Vi har både talt med en af de andre virksomheder, om at hjælpe dem med en opgave, og andre har tilbudt os hjælp, med noget af det som vi ikke er eksperter på, så det kunne ikke være bedre.

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: