NOVIs fokus på de 17 verdensmål

Vi arbejder aktivt med FNs 17 verdensmål, indenfor rammerne af vores formålsbeskrivelse. NOVI er en fond der driver flere ejendomme til erhvervsudlejning.

Vi orienterer os løbende og forbedrer løbende vores tiltag mod de 17 verdensmål. Vi er bl.a. medlem af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark". Vi mener langt fra, at vi er i mål med vores indsatser og vores fortolkninger af målene kan og må meget gerne udfordres. Vi indgår derfor meget gerne i en dialog til løbende forbedringer og nye målsætninger. Vi modtager meget gerne ideer til endnu bedre opfyldelse af de 17 verdensmål på novi@novi.dk.


Vi serverer sundere frokost og mødeforplejning for at forhindre sygdom.
Vi formidler adgang til fysioterapeut, frisør, massage og motion.


Vi har en målsætning om at dele kompetencer og erfaring, og vi hjælper andre på vej med vores viden.
Vi støtter op om danskundervisning til udlændinge i NOVI og lægger gratis lokaler til.


Vi støtter op om lige rettigheder mellem kvinder og mænd og vi er imod diskrimination, mobning og chikane


Vi benytter moderne varmestyringssystemer der gør at vi kan tilpasse forbruget efter vermebehovet og dermed spare energi.
​I NOVI har vi 3 stationer med el-ladestandere. Disse er delvist forsynet med grøn energi direkte fra monterede solceller på vores bygning nr. 8.
Vi sparer på elektricitet ved at samle alt i en forlænger med multistik der slukker det hele helt på en gang og opfordrer vores erhvervslejere til at gøre det samme.
Vi har kraftigt reduceret papirudskrifter/fakturaer I bl.a. regnskabsafdeling. Kopimaskiner som standard sat op til print på begge sider. 
Vi slukker lys og computerskærme når vi ikke er på kontoret og opfordrer vores erhvervslejere til at gøre det samme.
Vi skifter løbende belysning i vore bygninger til lavenergi LED 
Alle fælles installationer fx smart-tv og skærme er købt med omtanke for strømforbrug.


Vi støtter op om leverandører der hjælper udfordrede personer i gang med et arbejdsliv. Vi har bl.a. samarbejde med Nordvirk og Råt & Godt og søger også nye samarbejder af denne art.
Vi opfordrer til at man tager sit barn med på arbejdspladsen ind imellem for at øge lysten til og forståelsen af uddannelse og arbejde.
Vi har indstiftet NOVI NewTech legatet, der hvert år uddeler et legat til en innovativ forretningside, og hermed støtte initiativ til udvikling og innovation.


Vi vælger så vidt muligt mere bæredygtige materialer i nye indkøb, bl.a. tæpper, møbler og byggematerialer. 


Vi samarbejder med Aalborg Universitet om udvikling, innovation og iværksætteri. 
Vores status som forskerpark fremmer og muliggør forskeres ansættelser i virksomheder der lejer sig ind hos os.


Vi anvender såvidt muligt cykel og løbehjul når vi færdes mellem vore bygninger.
Vi har et omfattende stisystem til gå-møder og færdsel til og fra NOVI og GrowAAL EAST til fods, på cykel eller med bus.


Vi er vært ved events, hvor man kan lære hinanden at kende i trygge omgivelser. Fx sommerfest, "mød din nabo" og julehygge.


Vi har gratis tilgængelige stationer med vand til fri afbenyttelse


Vi har valgt en kantineleverandør der bekæmper madspild I kantinerne ved mindre tallerkener og med menuer med mindre madspild for øje. ​
Vores leverandør har mål for andelen af kød i kantinerne, og kontrollerer løbende indsatsen.
Vores leverandør stræber mod en stor andel af lokale råvarer, og råvarer uden lang transport.


Vi sorterer løbende mere affald I flere varianter. Vi arbejder løbende på nye tiltag inden for affald-sortering, i takt med at løsninger omkring aftagningen af affaldet bliver udbygget.


Vi bruger økologiske råvarer, og har det økologiske broncemærke i vore kantiner samt sølvmærket i vores bageri

 

 

 

 

 

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

* indicates required

Og følg os online: