Borean Innovation investerer kapital og rådgivning i højteknologiske iværksættervirksomheder. 


Om Borean Innovation

Borean Innovation er et attraktivt miljø for iværksættere, investorer og etablerede virksomheder, der arbejder med viden, innovation og teknologi. Borean Innovation er en direkte forlængelse af NOVIs mission om at gøre højteknologiske idéer og viden til virkelighed. Derfor investerer Borean Innovation i samarbejde med NOVI i nye ideer og forretningsmuligheder, der skaber vækst i hele Danmark.

Samarbejde giver muligheder

Borean Innovation er nøglen til økonomisk handlekraft og den investeringsvilje, der altid har kendetegnet NOVI. Vores samarbejde giver de bedste forudsætnin¬ger og muligheder for forretningsudvikling i morgendagens vækstvirksomheder, og derfor investerer vi i fællesskab i din idé – og i fremtiden. Borean Innovation fremmer således etableringen af nye, innovative virksomheder ved at investere risikovillig kapital i lovende projekter og idéer, der kan kommercialiseres.

Rådgivning om opstart

Borean Innovation tilbyder kapital, viden og rådgivning til virksomheder, der befinder sig i opstartsfasen. Det sikrer en konstant udvikling og fremdrift fra nystartet venturevirksomhed til bæredygtig forretning. Vi ønsker at inspirere innovative iværk¬sættere og virksomheder til at tænke nyt, tage chancen og kæmpe for at nå nye mål. NOVI og Borean Innovation skaber i fællesskab rammerne om dine mål og gør det nemmere for dig at gå fra idé til virkelighed.

Borean Innovation tilbyder:

•    Medfinansiering af grundlaget for driften af din nye virksomhed.
•    Professionel sparring og rådgivning gennem den indledende (og ofte udfordrende) proces med at forvandle idé til virkelighed.
•    Et bredt netværk af erfarne erhvervsledere, der har ekspertise i at rådgive og etablere succesrige nye virksomheder.
•    En lang række virksomhedskontakter og samarbejdspartnere med stærke kompetencer til udvikling af nystartede virksomheder.

Læs mere om Borean Innovation

Borean Innovation er et af flere statsgodkendte innovationsmiljøer, der er udpeget af Styrelsen for Forskning og Innovation. Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 
Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

 

 

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: