Benchmark rapport - European Science Parks

* Lecluyse, L. (2019). Opening up the black box of science park effectiveness (Doctoral dissertation, Ghent University). Benchmark - Denmark, Spain and Belgium.
 
 

Kommentarer fra borgmester Thomas Kastrup Larsen og CEO Henrik Lundum i denne film

Benchmark rapport - European Science Parks

I en netop udgivet Benchmark rapport scorer Novi Science Park markant højere end landsgennemsnittet på de fleste parametre. Sammenlignet med både udenlandske og danske søster-forskerparker, viser rapporten, at der er grund til at være stolt. Forskerparken klarer sig så godt, at den er tæt på at have opfyldt sin egen vision.

I Aalborg findes en af landets mest innovative forskerparker, der med de rette ingredienser har skabt et miljø, der lader nytænkning, netværk og visionære tanker spire. I sig selv beviser de 30 år og mere end 220 virksomheder, der hver dag deler viden og adresse, at opskriften på NOVI virker

– men nu giver rapporten et klart og tydeligt bevis for, at miljøet har væsentlig betydning for dem, det hele handler om - beboerne i NOVI.

Direktør Henrik Lundum forklarer:

Det vigtigste er jo, hvad vores beboere oplever og hvilken værdi, det har for dem at drive virksomhed og dele viden et sted som NOVI. Vores vision er jo netop at være én af Europas ledende platforme for videnbaserede virksomheder, hvorfra de kan starte, vokse og få succes. Men dén vision er jo kun noget værd, hvis vi hele tiden formår at tilpasse miljøet til vores beboere, udvikle efter deres behov og definition af, hvad det præcis vil sige for dem.

Derfor er rapporten af stor betydning for os – den fortæller os, at vi er på rette vej og har et stabilt grundlag for at bidrage væsentligt til udviklingen af teknologi- og viden i Danmark.

Det er jo lige før, at NOVIs vision for virksomhedernes udvikling, ”From good to great” passer på NOVIs egen udvikling gennem årene. Hvad skyldes succesen?

De sidste tre-fire år, har vi arbejdet bevidst på at åbne dørene ind til de forskellige virksomheder, så de har ”åben dør politik”. De møder hinanden på gangene, de søger samarbejde i stedet for at arbejde i siloer, og vi har selvfølgelig også gjort en stor indsats for, at vi som ansatte i NOVI er mere åbne og servicerende over for vores beboere.

Et udviklingsmiljø, der støtter virksomheder i deres etablering, er én ting, men når vi ser på det i et bredere perspektiv, er der måske andre end virksomhederne, der kan mærke en positiv og afsmittende effekt. Hvilken rolle spiller udviklingsmiljøer som NOVI set i et samfundsmæssigt perspektiv?

Jeg tror, at udviklingsmiljøer som NOVI, skaber virksomheder ud fra universitetet, altså ud fra forskning og bringer det ud i den virkelige verden. Hvor forskning normalt ville blive indenfor murene på universitetet, så er vi med til at bringe det ud og skabe virksomheder som også kan vækste og skabe yderligere arbejdspladser i det lokalmiljø, de er i. Fortæller Henrik Lundum.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen forklarer;

Vi udvikler Kommunen sammen, og når vi taler om NOVI, så har Kommunen sammen med alle de andre partnere, erhvervshuse og NOVI som videnspark, osv. fokus på, hvordan vi løfter opgaven i fællesskab, og får hele det her økosystem til at fungere. Så på den måde, udvikler vi NOVI sammen, NOVI er en uadskillelig del af Aalborg - men NOVI er efterhånden også ved at være en uadskillelig del af hele Danmark.

Thomas Kastrup Larsen fortsætter;

Der er mange arbejdspladser og en international vibe, der kommer ind i byen og kommunen på grund af, at der er så mange internationale virksomheder, der arbejder her i NOVI. Og det har en afsmittende effekt på hele Aalborg og på hele regionen, og skaber udvikling, vækst og international vibe.

Rapporten der viser NOVIs flotte resultater indeholder en række spørgsmål, der er med til at tegne et billede af, hvad der er afgørende for virksomhederne i et udviklingsmiljø. Samtidig giver den en temperaturmåling på nogle af de nøgleparametre, der er medvirkende til om en virksomhed trives eller ej. NOVIs direktør Henrik Lundum fremhæver flere punkter ved analysen, der kan være gode pejlemærker for NOVI i fremtiden;

Ét af de punkter, vi er rigtig glade for, er det her ”intention to leave”. Altså har vi en stor risiko for, at lejerne flytter – og der scorer vi jo et markant lavt tal, som er bevis på, at når man først er her, så viser vi hvor gode vi er, og folk ønsker ikke at flytte herfra.

Et andet punkt er scoren på evnen til at samarbejde og kommunikere med de andre virksomheder, altså virksomhederne imellem – hvor vi egentlig altid har troet, at vi i Nordjylland var lidt reserverede, og ikke opsøgte hinanden, men der er vi jo langt bedre end f.eks. de sydeuropæiske lande og på den måde tror jeg, at vi underkender, hvor gode vi er i Nordjylland.

Der er et tredje punkt, hvor vi scorer markant højt, og det er samarbejdet med universitetet eller videns-erfaring. Det er klart, at vi jo er født for at støtte Aalborg Universitet, så for os er det et særligt nøgleparameter, at vi viser, at det gør vi faktisk også i den virkelige verden.

I det bredere samfundsmæssige perspektiv er der et stort potentiale i at støtte samarbejde på tværs og gøre ny viden og forskning lettere tilgængelig for virksomheder f.eks. inden for grøn omstilling, teknologi og sundhed. Mange rapporter peger på, at det kræver hurtig omsætning af ny viden og teknologi til konkrete løsninger og en tilgang, hvor flere aktører går sammen om udviklingen i mange virksomheder, så der opstår en såkaldt mange-til-mange-innovation.
 

Thomas Kastrup Larsen forklarer;

Aalborg Universitet er blevet kåret til at være Danmarks bedste universitet til at samarbejde med erhvervslivet. Det er vi fantastisk glade og stolte over. Først og fremmest fordi, det betyder meget for arbejdspladsudviklingen i vores kommune og i vores del af landet. Det at universitetet har et godt samarbejde med virksomheder, skaber værdi og arbejdspladser. Og så er det med til at bryde ny grund – som andre kan lade sig inspirere af. Det er nemt at få adgang til forskningen, der er tilgængelig her, og det er tydeligt, at man sagtens kan få studerende og forskere til at samarbejde med virksomheder – så på den måde er det afgørende vigtigt for os.

Borgmesteren fortsætter;

Det sætter jo også fokus på, at der er mange andre, der kan være en del af vores internationale miljø, og på den måde være med til at skabe værdi til deres virksomheder, få skabt ny forskning eller hvad det nu kan være, de gerne vil arbejde med. Så den anerkendelse og dokumentation for, hvor dygtige vi er – det er faktisk noget, jeg tænker, vi kan bruge til at tiltrække mere vækst til Nordjylland, og være bidragende til mere viden og værdi til hele Europa.

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

* indicates required

Og følg os online: