PRESSEMEDDELELSE

NOVI indstifter nyt iværksætterlegat for AAU-studerende

NOVI har netop besluttet at uddele et nyt, stort legat til den 9.-/10.-semesters studerende på Aalborg Universitet, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en ny virksomhed i Aalborg. Legatet uddeles første gang i forbindelse med Aalborg Universitets årsfest i 2018.

Aalborg, d. 3. januar 2018

Dygtige og entreprenante studerende ved Aalborg Universitet kan i år vinde NOVIs helt nye iværksætterlegat på 250.000 kr., et kontorlokale på NOVI til halv pris i et år samt regnskabsassistance og juridisk bistand fra NOVI, svarende til 50 timer. Legatet har en samlet værdi af 300.000 kroner.

Legatet omfatter samtlige studieretninger på Aalborg Universitet, og forud for uddelingen vurderer en dommerkomité bestående af Henrik Lundum, administrerende direktør for NOVI, Morten Dahlgaard, vidensamarbejdschef AAU Innovation samt erhvervsmanden Mads Peter Veiby de indkomne ansøgninger.

Kandidater til legatet kan ansøge herom ved at beskrive forretningsidéen, udviklings-potentialet og en konkret forretningsplan, og det hele skal være så velfunderet, at ansøgeren enten allerede har etableret eller vil oprette et selskab med henblik på at stifte virksomhed. Et krav er, at virksomheden indledningsvist skal have til huse NOVI i Aalborg, og at ansøgeren naturligvis er parat til et liv som selvstændig med de risici, det nu engang indebærer.

  • Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet, siger Henrik Lundum, adm. direktør i NOVI Ejendomsfond.
  • Fra Aalborg Kommunes side og i min egenskab af bestyrelsesformand for NOVI Ejendomsfond tager jeg personligt meget positivt imod denne nyhed, da den i endnu højere grad understreger de gunstige rammer, som de studerende har i Aalborg. Det er et stort og betydningsfuldt legat, og jeg ser frem til at følge processen og ikke mindst de virksomheder, der kommer ud af det, kommenterer Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.  

Ansøgningsfristen for den første uddeling af legatet er d. 1/2 2018. Den 15/2 udvælger dommerkomitéen 5-10 ansøgere, der siden skal pitche deres idé foran dommerne på 20 minutter. Ansøgerne skal ifm. ansøgningen beskrive idéen i et abstract, der i tekst, billeder og video beskriver hhv. problemet og løsningen herpå. Vinderen udvælges d. 27/2, 2018.


For yderligere information, kontakt venligst:

Henrik Lundum, adm. direktør, NOVI, mobil 29 69 55 42 / hlu@novi.dk

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og bestyrelsesformand i NOVI, tlf. 99 31 15 00

Presseservice: Jacob Lange, Lange PR, mobil 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk


Dommerkomiteen består fra venstre af:  Henrik Lundum, administrerende direktør for NOVI, erhvervsmanden Mads Peter Veiby og Morten Dahlgaard, vidensamarbejdschef AAU Innovation.

 

Tilbage til oversigten

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
Vis på kort

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Vis på kort

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: