Behandlingsrådet

ADRESSE

Niels Jernes Vej 6A
DK-9220 Aalborg Ø

TLF. +45 7021 0800

Formålet med Behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til teknologier og indsatser, der giver mere sundhed for pengene. 


Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet. Behandlingsrådets formål er således at bidrage til mere sundhed for pengene og højere kvalitet og effektivitet i leveringen af sundhedsydelser. Det skal ske ved at understøtte, at der sker en større anvendelse af omkostningseffektive løsninger i sundhedsvæsenet gennem anbefalinger af sundhedsteknologier og behandlingsregimer, målrettet regioner og hospitaler, men som også kan anvendes af andre aktører i sundhedsvæsenet.

Ved omkostningseffektivt forstås, at der skal være et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger for sundhedsvæsenet.

I en vurdering af et rimeligt forhold indgår også potentielle besparelser for personalet og patienterne i form af sparet tid, fx hvis en teknologi medfører, at patienter har færre besøg på sygehuset relateret til behandling af deres sygdom. Produktionstab/gevinst skal ikke inkluderes.

Ud over at være baseret på systematiske evalueringer af effekt og omkostninger, kan anbefalinger ligeledes inddrage hensyn til jura, etik, sikkerhed m.m.

Hvis du ønsker at få evalueret en sundhedsteknologi, kan du tage kontakt til Behandlingsrådet gennem vores hjemmeside – vi ser frem til at høre fra dig.

 

 

29
aug.
Tasklet Factorys iværksætterheltefortælling

En del af bogen ”10 uvurderlige tilfældigheder & hvordan de blev en succes.” Vi har samlet 10 gode og ærlige iværksætterhistorier fra Nordjylland, som inspiration til alle.

Læs hele nyheden

09
aug.
DNA Sense - en NOVI virksomhed

Grøn Vækst og Avancerede DNA-Analyser. DNASense er en af NOVIs seje bio tech virksomheder, der laver avancerede DNA analyser

Læs hele nyheden

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: