Oversigt over NOVIs bygninger mm.
Det er ikke alle der ved, at NOVI faktisk ejer og administrerer en hel del bygninger, fortrinsvist i Aalborg Ø området. Vi ønsker derved at bidrage til en positiv erhvervsudvikling i området og forhåbentlig til en positiv vækst i hele området.

 

NOVI 1 til 5 

Niels Jernes Vej 10-14, Opført fra 1989 til 2001, 19.765 m2. Primært miljø for ”små” virksomheder og afdelinger af AAU.

 

NOVI 6

Alfred Nobels Vej 21, Opført over to etaper. Hhv. 2002 og 2009, 13.430 m2. Opdelt i ca 25 lejemål fra 200 m2 til 3800 m2. Lejemål kan nemt moduleres.

 

NOVI 7

Alfred Nobels Vej 25, Opført 2005, 5000 m2. Udlejet 100% ud til enkelt lejer.

 

NOVI 8

Alfred Nobels Vej 27, Opført 2013, 11.673 m2, Opdelt i ca. 40 lejemål fra 22 m2 til 450 m2. Lejemål kan nemt moduleres. Største enkelte lejemål er pt 1.600 m2

 

NOVI 9

Selma Lagerløfs Vej 312, Opført 2016, 4.558 m2. bygget til antenneforskning. Udlejet til AAU

 

NOVI 14

Niels Jernes Vej 6 A+B, Købt i 2021, renoveret ved overtagelse. Udlejet i større lejemål.

 

Cassiopeia

Selma Lagerløfs Vej 300, Opført 1990 – renoveret i 2007 ved overtagelse, 11.146 m2. Udlejet til AAU - Datalogi og IT

 

Postgården

Postgårdsvej 11, Hovedbygningen opført 1804 på 244m² (fredet bygning), 2 Lejligheder hhv 120, og 98m². Erhvervsareal 2530m²

 

JORD v. Postgården

Matrikel 4a grundareal ved Postgården ca. 60.000m²

Facadegrund mellem Postgården og plusbus trace ca. 45.000m²

Facadegrund nord for Cassiopeia, matrikel 4v ca. 31.000 m²

 

DR

Fredrik Bajers Vej 9, Opført 1984, 2.633 m2. Udlejet til DR

 

FRB 1 (NOVI 12)

Fredrik Bajers Vej 1, Opført 1990, 9716 m2. Udlejet til AAU.

 

FRB 7K (NOVI 15)

Fredrik Bajers Vej 7k, Opført 2007, 3.005 m2. Udlejet til AAU.

 

FRB 300 / GrowAAL EAST

Frederik Bajers Vej 300, Opført 1982, 1.990m². GrowAAL EAST, Iværksættermiljø

 

GrowAAL CITY

C.A. Olesens gade 4, 9000 Aalborg. 3.400m² administreres. (NOVI ejer ikke bygningen)  GrowAAL CITY iværksætterhus

 

NORDKRAFT

Kjellerupsgade 1, 3.144 m2, Tre ejerlejligheder, niveau 10, 11 og 12. Udlejet til AAU

 

Spørgsmål til NOVIs bygninger/grunde. Kontakt Adm. direktør Henrik Lundum hlu@novi.dk

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

Og følg os online: