Borean Innovation investerer kapital og rådgivning i højteknologiske iværksættervirksomheder. 


Om Borean Innovation

Borean Innovation er et attraktivt miljø for iværksættere, investorer og etablerede virksomheder, der arbejder med viden, innovation og teknologi. Borean Innovation er en direkte forlængelse af NOVIs mission om at gøre højteknologiske idéer og viden til virkelighed. Derfor investerer Borean Innovation i samarbejde med NOVI i nye ideer og forretningsmuligheder, der skaber vækst i hele Danmark.

Samarbejde giver muligheder

Borean Innovation er nøglen til økonomisk handlekraft og den investeringsvilje, der altid har kendetegnet NOVI. Vores samarbejde giver de bedste forudsætnin¬ger og muligheder for forretningsudvikling i morgendagens vækstvirksomheder, og derfor investerer vi i fællesskab i din idé – og i fremtiden. Borean Innovation fremmer således etableringen af nye, innovative virksomheder ved at investere risikovillig kapital i lovende projekter og idéer, der kan kommercialiseres.

Rådgivning om opstart

Borean Innovation tilbyder kapital, viden og rådgivning til virksomheder, der befinder sig i opstartsfasen. Det sikrer en konstant udvikling og fremdrift fra nystartet venturevirksomhed til bæredygtig forretning. Vi ønsker at inspirere innovative iværk¬sættere og virksomheder til at tænke nyt, tage chancen og kæmpe for at nå nye mål. NOVI og Borean Innovation skaber i fællesskab rammerne om dine mål og gør det nemmere for dig at gå fra idé til virkelighed.

Borean Innovation tilbyder:

•    Medfinansiering af grundlaget for driften af din nye virksomhed.
•    Professionel sparring og rådgivning gennem den indledende (og ofte udfordrende) proces med at forvandle idé til virkelighed.
•    Et bredt netværk af erfarne erhvervsledere, der har ekspertise i at rådgive og etablere succesrige nye virksomheder.
•    En lang række virksomhedskontakter og samarbejdspartnere med stærke kompetencer til udvikling af nystartede virksomheder.

Læs mere om Borean Innovation

Borean Innovation er et af flere statsgodkendte innovationsmiljøer, der er udpeget af Styrelsen for Forskning og Innovation. Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 
Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

 

 

Contact us by phone 96 35 45 00
or visit us here:

MAIN ADDRESS
Show on map

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Also leads to
Niels Jernes Vej
12 and 14

NOVI 6
Show on map

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Show on map

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Subscribe to NOVIs
newsletter:

Follow us online: